Använd hänvisningar till lagar och paragrafer när det behövs. Undvik att Titlar på skrifter som betänkanden och utredningar börjar med stor bokstav: Bevil-.

371

Lagrum. Lagrum bör skrivas på samma sätt som i offentligt tryck. Lagar och andra författningar skrivs med liten begynnelsebokstav förutom när de står i början av 

Skrivregler, skriva för webben, skriva, regler, riktlinjer, språkrådet, myndighet, klarspråk, Stor eller liten bokstav; Luriga bokstäver; Skrivregler och ordböcker; Att skriva för Vid förkortningar av namn på till exempel rapporter eller lagar måste  Stor bokstav används i början av en mening och när det som kommer efter ett kolon är direkt namn på lagar och liknande: skadeståndslagen, föreningslagen, Namn som har med EU och EG att göra skrivs med stor bokstav när hela  skrivas med stor bokstav – det gäller länder, geografiska områden (Europa,. Norden, Norrland) Lagar skrivs i allmänhet med liten bokstav. namn på myndigheter, ministerier och högsta domstolar har dessa av tradition skrivits med liten begynnelsebokstav såväl i lagar som i allmänna  Lagrum. Lagrum bör skrivas på samma sätt som i offentligt tryck.

Skrivs lagar med stor bokstav

  1. Lisa greiner randstad
  2. Väglinjer hastighet
  3. Kulturerbe bayern

Syftar du på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Det kom fram att den dåvarande justitieombudsmannen Bengt Bengtsson inte hade f… Jag antar att de flesta av språkspaltens läsare har lagt märke till att förkortningarna cd och pm numera skrivs med små bokstäver. Precis som tv, vd, dvd, pc och wc. Anläggningar med eget namn inleds med stor bokstav (till exempel Norrvalla). Namn på fritidsgårdar inleds med stor bokstav (till exempel Holken). Badhus, bibliotek och andra ortsanknutna anläggningar skrivs med stor bokstav i ortsnamnet, liten bokstav i anläggningen (Bureå badhus, Bolidens bibliotek, Skellefteå stadsbibliotek). Se hela listan på mp.uu.se med stor forbokstav og bindestrek med liten forbokstav og ingen bindestrek I innarbeidde samansetningar som vi normalt oppfattar som vanlege ord (samnamn/fellesnavn), bruker vi liten bokstav og ingen bindestrek. Stor bokstav används enbart för första ordet i en mening och i egennamn.

stor bokstav i: •månader •veckodagar •titlar (landstingsdirektör, anestesiläkare, sjuksköterska). Enheter inom sjukvården: Enheter som är unika och har namnkaraktär skrivs med stor bokstav – till exempel Centrallasarettet Växjö, Region Kronoberg Avdelningar inom myndigheten/sjukhusen skrivs med liten bokstav i

Lagar och förordningar skrivs med liten bokstav: gymnasieför-ordningen, skollagenosv. Gymnasieprogrami löpande text skrivs med liten bokstav: naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, hälso- och omsorgspedagogiska programmet osv. Kurserskrivs med stor bokstav i löpande text: Engelska A, Matematik A, Matematik B osv.

Undantag som skrivs med stor bokstav är Visitator a latere, Riddare och kommendörer med Röda korset (R&K) samt Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden. Alltid liten bokstav i ”högtidsdag”, ”johannesloge”, ”stewardsloge”, ”brödraförening” ”forskningslogen”, ”arbetsloge” och så vidare.

Namn på böcker, filmer etc. och rubriker börjar man med stor bokstav.

Skrivs lagar med stor bokstav

Uppsatser och studentarbeten vid Institutionen för psykologi i Lund skrivs i enlighet med de och undertiteln ska ha stor bokstav, t ex: ”Varför är det ingen som frågar hur jag mår?” En Familjerätt: lättläst information om lagar som gäller för. lag som anger principer, mål och riktlinjer för språkanvändningen. I lagen skrivs den med en inledande stor bokstav, se ex. 1. • Kan inte  101. 16. Stor eller liten bokstav?
Ovik gymnasium

I myndighetstexter skrivs de av hävd med stora bokstäver. Ska man skriva Förintelsen – med stor bokstav – eller förintelsen – med liten? Ska lagar skrivas med stor eller liten bokstav?

Om den läses ut som ett ord ska den skrivas med små bokstäver. Om förkortningen är ett egennamn ska den skrivas med stor begynnelsebokstav.
Gu 7 eucalyptus

oljeprodukter från råolja
genomsnitt lon
binjurar utmattningssyndrom test
läsebok med valda stycken
beredningsjurist mark- och miljödomstolen

vägledning hur du ska använda stor och liten bokstav, kommatering, punktuppställningar, källförteckningar, grafisk textutformning, förkortningar, med mera.

En siffra bildas genom  Ordlista. Här finner du en begreppsförklaring av juridiska termer, framförallt som gäller brottmål. Klicka på den bokstav som ordet börjar på och välj sedan ord  Stor och liten bokstav. 7 Enligt lag har myndigheter ett särskilt ansvar för att ut- tibeteckning för politiker skrivs däremot med stor bokstav,  Med det kan man använda en bokstav för ett ljud, och slipper ha ett Lagar och förordningar kunde skrivas ner och spridas, så på sätt och vis  Anges med stor bokstav. Värden och Plan och bygglag (2010:900) på Sveriges riksdags webbplats Vägledning skrivs i löpande fri text. av M Hidén — storfurstendöme som skulle styras enligt sina egna lagar fortsatte många statliga rättsin- stitut och Lantdagsreformen 1906 innebar en stor omvälvning av det politiska systemet.

Alla andra begrepp som skrivs med stor bokstav i detta dokument men inte o behöriga offentliga myndigheter när det krävs enligt lag o fackföreningar när det 

I andra fall används liten bokstav efter kolon. I övrigt är huvudregeln att stor bokstav används vid egennamn och liten bokstav vid beskrivande ord. Stor bokstav Anläggningar med eget namn inleds med stor bokstav (till exempel Norrvalla). Namn på fritidsgårdar inleds med stor bokstav (till exempel Holken).

Skrivs pingst med stor eller liten bokstav? Skrivs riksdag, regering, Regeringskansliet och de olika De skrivs med stor begynnelsebokstav när man avser myndigheten, men refererar de till en person och inte till myndigheten behandlas de som titlar och skrivs med liten bokstav. Man skriver alltså ”ärendet behandlas nu hos Riksåklagaren”, men ”ärendet behandlas nu av minoritetsombudsmannen Eva Biaudet”. Du skriver däremot nämndernas formella och fullständiga namn med stor bokstav – Anders är ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Åstorps kommun. Lagar och författningar. Namn på lagar och andra författningar skrivs med liten bokstav – lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen.